Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Vakantie Zeeland is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content

Vakantie Zeeland draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

In haar streven haar internationale klantenbestand optimaal van dienst te zijn, maakt Vakantie Zeeland zo nu en dan gebruik van de vertalingsservice Google Translate. Wanneer dit het geval is, wordt dit bij de betreffende content aangegeven Vakantie Zeeland draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze vertalingen, enkel voor de originele brontekst.

Vakantie Zeeland draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waarnaar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid

Vakantie Zeeland streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat Vakantie Zeeland deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van Vakantie Zeeland van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te Breda.

Geografische kaarten 

De websites van Vakantie Zeeland maken gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de huisbeschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten.
Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft Vakantie Zeeland geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.

Webpartners en affiliates

Vakantie Zeeland verstrekt gegevens van vakantiehuizen en planningen aan derden voor presentatie op externe websites. Vakantie Zeeland verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft Vakantie Zeeland geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Vakantie Zeeland. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantie Zeeland vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Vakantie Zeeland is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantie Zeeland.